Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

H70 och våra andra populationsstudier

Vi undersöker hälsan hos äldre personer, vilka faktorer som påverkar hälsan samt hur den har förändrats över tid. Studierna innehåller information om alla delar i våra liv såsom sociala nätverk, fysisk, psykisk och känslomässig hälsa, funktions- och tankeförmåga, personlighet, kostvanor, fysisk aktivitet och arbete.

Genom vår forskning har vi möjlighet att hitta riskfaktorer för till exempel demens och depression, vilket kan leda till förbättrade möjligheter att förebygga dessa sjukdomar. Vi försöker även hitta friskfaktorer som kan ligga till grund för rekommendationer om hur man lever ett hälsosammare liv, vilket ökar chansen för ett friskare åldrande.

Våra longitudinella studier innefattar representativa urval av äldre personer i Göteborg med uppföljningar på flera decennier. Studierna täcker unga äldre (H70), äldre (H85) och äldre äldre personer (95+). I Kvinnoundersökningen (KVUS) har kvinnor följts från medelåldern och upp i hög ålder och Sahlgrenska suicidstudier studerar riskfaktorer för suicidalt beteende hos personer 70 år och äldre. Nedan kan du läsa mer om våra olika studier och hur de går till.

H70-studierna

I H70-studierna har sedan 1971 70-åringar födda vid olika årtal undersökt: 1901-02 (973 personer), 1906-07 (1036 personer), 1911-12 (619 personer), 1922 (500 personer) och 1930 (522). Den senaste studien gjordes 2014-16 på 70-åringar födda 1944 (1203 personer). Kontinuerliga uppföljningar har skett från 75 års ålder och vissa kohorter har följts upp ända tills deltagarna är 100 år. Under hösten 2019 startade 75-årsuppföljningen av senaste H70-kohorten som är födda 1944. H70-studien ger oss den unika möjligheten att jämföra hälsan hos 70-åringar födda i början av 1900-talet med jämngamla personer födda mer än fyra decennier senare.

H85

H85 startade 1986 då 962 85-åringar födda 1901-02 rekryterades. Dessa följdes sedan under 20 år. En ny studie av 85-åringar födda 1923-24 (571 personer) startade 2008 och den senaste gruppen 85-åringar födda 1930 (491 personer) undersöktes 2015-16. Uppföljningar har skett med 2-5 års mellanrum och den äldsta kohorten har följts upp till 103 års ålder. Under 2019 pågick 88-årsuppföljning av personer födda 1930.

95+

95-plus startade 1996 och fram till 2012 rekryterades totalt 950 personer. Denna studie är så vitt vi vet den största epidemiologiska studien i världen av personer över 95 år. Uppföljningar sker kontinuerligt med 1-2 års mellanrum. Våra äldsta deltagare undersöktes vid 109 års ålder.

Kvinnoundersökningen (KVUS)

KVUS startade ursprungligen 1968 på avdelningen för allmänmedicin för att undersöka hälsan hos kvinnor innan, under och efter menopausen. 1467 kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930 inkluderades. Uppföljningar har sedan gjorts 1974-1975, 1981-1982, 1992-1993, 2000-2002, 2005-2006, 2009-2011, 2015-2016 och senast 2018-2019.
De senaste uppföljningarna av KVUS har samkörts med H70 och undersökningar har gjorts i EPINEPS regi.
Studien ger oss möjlighet att undersöka hur faktorer i medelåldern påverkar hälsan upp i hög ålder.

Sahlgrenska suicidstudier

I Sahlgrenska suicidstudier som startade år 2000, studeras riskfaktorer för suicidalt beteende hos äldre. Här ingår förutom populationsstudier och registerstudier även kliniska studier.

Hur går våra befolkningsstudier till?

Deltagarna i våra studier är systematiskt utvalda från det svenska befolkningsregistret baserade på födelsedatum. Både personer som lever hemma och på boende inkluderas.
Samma undersökningsmetoder har använts i samtliga studier och har hållits i princip identiska mellan uppföljningar för att resultat ska kunna jämföras över tid. Undersökningen är kostnadsfri och tar normalt cirka 7-8 timmar i anspråk. Den omfattar frågor om kroppslig och psykisk hälsa, funktionsförmåga, levnadsförhållanden och läkemedel. Dessutom ingår hörselundersökningar, blodprover, EKG, samt undersökning av blodtryck, kroppssammansättning (där mätning av benskörhet ingår), ett urval med test av fysiska förmågor, längd och vikt, lungfunktion, samt tester av minne och tankeförmåga. Slutligen ingår ytterligare undersökningar som neurobiologisk undersökning i form av datortomografi (CT) och magnetröntgen (MR) av hjärnan samt lumbalpunktion (ryggvätskeprov) och analys av hjärn-ryggvätska.
Man avgör själv om man vill delta vid dessa extra undersökningar. Uppgifter från studien är sekretesskyddade och lagras i ett register. Vid databearbetning ersätts namn och personnummer med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas och alla resultat från studien presenteras på gruppnivå. Hanteringen av alla uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204).

Under dagen serveras frukost, lunch och eftermiddagsfika. Undersökningen sker på Neuropsykiatriska mottagningen på Wallinsgatan 6 i Mölndal, eller om man så önskar, under ett hembesök. Om man vill kan undersökningen delas upp på flera tillfällen. Undersökningen är helt frivillig och man har möjlighet att avbryta den när helst man vill utan att lämna någon förklaring och utan att någon försöker övertala en att fortsätta. Man kan också avböja att delta i vissa undersökningar eller att besvara enskilda frågor. Om man inte vill delta kommer det inte att påverka ens bemötande inom hälso- och sjukvården på något sätt.

 

 

 

Kvinnoundersökningen

Fortfarande verksam i KVUS, Tore Hällström intervjuade först deltagare i 1968.

Sidansvarig: Tina Jacobsson|Sidan uppdaterades: 2020-01-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?