Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella delprojekt

Arm- och handfunktion under första året - SALGOT

SALGOT är en omfattande studie där de flesta analyser är avslutade medan andra pågår. 125 personer bedömdes under 1 år efter strokeinsjuknande vid 8 olika tillfällen, totalt genomfördes ca 800 bedömningar. I SALGOT användes många olika bedömningsinstrument för att få en så tydlig bild som möjligt kring patientens arm- och handfunktion, hur funktionen påverkade personens vardagsliv och återhämtningen över tid. Bedömningarna omfattade bland annat kliniska tester, objektiva mätinstrument (3D rörelseanalys med ett höghastighetskamerasystem och virtuell datorbaserad testning) samt självskattningsformulär. All data från det första året efter stroke är insamlad.

I nuläget pågår analys av fysisk aktivitetsförmåga i relation till upplevd delaktighet, analys av självskattad arm- och handstyrka samt analys av objektiva rörelseanalysdata.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Projektansvariga:
Margit Alt-Murphy, PhD, leg. fysioterapeut
Hanna Persson, PhD, leg. Fysioterapeut

Huvudansvarig:
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare

Långtidsuppföljning - SALGOT-extended

Alla personer som vårdats för stroke (hjärninfarkt, hjärnblödning och subarachnoidalblödning) för första gången på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska (2009-2011) på strokeenheten eller neurokirurgen fick en postenkät (2015). Enkäten syftade till att belysa livssituationen efter stroke ur olika perspektiv, bland annat med fokus på hälsorelaterad livskvalitet, delaktighet och upplevda svårigheter. Just nu pågår dataanalys med fokus utifrån olika delar från enkäten, bland annat möjlighet att transportera sig, förekomst av smärta, depression/ångest och delaktighet.

Data som används i enkätuppföljningen är insamlad.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Projektansvarig:
Hanna Persson, PhD, leg. Fysioterapeut

Huvudansvarig:
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare

Delaktighet efter stroke

Efter en stroke är det vanligt att få en begräsning i grundläggande vardagsfunktioner. Det sker en förbättring i funktion men också en anpassning över tid. Delaktighet i vardagen handlar inte bara om mängden utförda aktiviteter, utan framför allt om den subjektiva upplevelsen av dessa aktiviteter. En sammanfattande bild av tidigare forskning visar att stroke har en negativ påverkan på nivån av upplevd delaktighet, samt att detta kan gälla för både kortare och längre tid efter insjuknandet. Två frågeställningar finns:
1) är man delaktig i beslut kring sin vård/rehabilitering?
2) upplever man delaktighet i samhället?

Metoder: Projektet har en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Dels undersöks upplevd delaktighet med frågeformulär dels med kvalitativ metodik.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Projektansvariga:
Karin Törnbom, socionom, forskarstuderande
Hanna Persson, PhD, leg. Fysioterapeut

Huvudansvarig:
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare

Arbetsåtergång efter stroke

Då stroke är den vanligaste orsaken till långvarig funktionsnedsättning i den vuxna befolkningen med konsekvenser som ofta leder till minskad delaktighet i samhället och nedsatt arbetsförmåga är det av stor vikt att kunna erbjuda rätt rehabiliteringsinsatser i rätt tid, dels med tanke på att arbetsåtergång innebär att återfå en social identitet, ökad självkänsla och bättre livskvalitet men också på grund av att samhällskostnaderna relaterat till långa sjukskrivningar efter stroke är höga. Arbetsförmåga hos personer som har haft stroke kommer att analyseras såväl kvantitativt som kvalitativt.

Arbetsåtergång efter stroke kommer att undersökas över tid och vi kommer att göra statistiska analyser för att undersöka olika faktorers inverkan på arbetsåtergång över tid. En del i projektet handlar om att utforska hur personer som har haft stroke upplever återgång till arbetet och hur deras arbetsliv fungerar i det långa loppet. Personer som haft stroke och som återgått i arbete kommer att djupintervjuas. Intervjuerna kommer också att användas i syfte att generera frågor som i flera steg skall utvecklas till en skattningsskala för att kunna identifiera personer i behov av stöd i processen att återgå i arbete efter stroke.

Deltagarinformation gällande Arbetsåtergång efter stroke

För ytterligare information vänligen kontakta:

Projektansvarig:
Annie Palstam, PhD, leg. Sjukgymnast

Huvudansvarig:
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor, överläkare

Sidansvarig: Katinka Almrén|Sidan uppdaterades: 2017-06-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?