Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Undervisningsformer

På logopedprogrammet sker undervisningen i linje med Göteborgs universitets pedagogiska idéprogram vilket innebär att den studerande sätts i centrum och förväntas och ges möjlighet till att vara aktiv i sitt lärande. Lärande ses här som en process där studentens förståelse för ämnet gradvis förändras, fördjupas och ett perspektivskifte blir möjligt.

De undervisningsformer som används är därför till stor del sådana som syftar till att ge en djupinlärning såsom seminarier, kliniskt tema baserat på patientfall, laborationer och workshops. Dessa typer av lärandeaktiviteter stimulerar till diskussion och kritiskt tänkande samt att pröva och utveckla färdigheter vilket är nödvändigt för både det kliniska arbetet som logoped samt inom logopedisk forskning. På programmets kurser ges även föreläsningar och uppgifter som kräver aktiv reflektion kring kunskapsfältet.

Dramapedagogiska övningar som tar upp kommunikation, förhållningssätt, bemötande och gränssättning ges stort utrymme under inledningen av utbildningen. Träning av röst och tal löper genom hela programmet och består av praktisk grundträning av andning, röst och tal, samt träning av förmågan att lyssna och observera, ta emot och ge konstruktiv kritik. Introduktion i att leda övningar och introduktion i muntlig framställning ingår.

Lärarna på programmet är forskare, erfarna kliniska logopeder, specialister inom logopedi och närliggande fält, internationella gästlärare och doktorander. Peer-learning (student-student lärande) tillämpas i lärandeaktiviter på flera kurser.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inleds redan under termin 2 med auskultationer. Det innebär att den studerande observerar logopedisk verksamhet och i samband med det arbetar med frågeställningar som kopplas till den teoretiska basen. Därefter utvecklas det verksamhetsförlagda lärandet så att den studerande mer och mer aktivt, under handledning, utreder planerar och genomför logopedisk intervention. Denna del av undervisningen är indelad i fyra olika perioder som sammanlagt motsvarar 16 veckor.

Logopedprogrammet arbetar också för att utveckla det interprofessionella lärandet (IPL), vilket betyder att man samverkar med andra program för att förbereda den studerande för att arbeta i team. Detta sker genom att samtliga studenter deltar i den akademigemensamma IPL-team kursen samt genom samarbete med läkarprogrammet under kursen Kommunikationsanalys.

Sidansvarig: Katja Laakso|Sidan uppdaterades: 2018-09-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?