Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Programöversikt

 

Huvudämnet på logopedprogrammet är logopedi. Ämnet logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter på grund av språk-, röst- eller talstörning, hur de bör bedömas och behandlas samt dess konsekvenser för människans personlighet, hälsa och livskvalitet.

Logopedprogrammet inleds med introduktionsveckor där en överblick över det logopediska kunskaps-och arbetsfältet presenteras och behandlas av yrkesverksamma logopeder, forskare och lärare.

Under första terminen (T1) läggs därefter en grund inom medicin och en introduktionskurs i lingvistik ges. Dessa kurser syftar till att ge baskunskaper som du behöver ha med dig för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på de kommande logopediska kurserna.

De fyra följande terminerna är innehållsmässigt uppdelade i två olika logopediska kunskapsfält parallellt med kurser i medicin, lingvistik och psykologi som relaterar till de logopediska kurserna (se tabell nedan)

Tabell - programöversikt

Termin två kommer du att få insikt i logopedens arbete när det gäller svårigheter som finns med från födseln eller uppstår tidigt i livet. Det kan handla om olika typer av språkstörningar som kan innebära att barn har svårt att göra sig förstådda och/eller förstå vad andra säger.

Programmets tredje termin fokuserar på kommunikationsstörningar som man kan drabbas av som vuxen, såsom exempelvis afasi.

Under termin fyra och fem kommer ytterligare kommunikationsstörningar att behandlas såsom stamning och läs och skrivsvårigheter. Fokus i de logopediska kurserna dessa terminer är på intervention d.v.s. behandling och andra åtgärder vid kommunikations- och sväljsvårigheter.

Under termin fem börjar också den verksamhetsförlagda undervisningen då du får använda, bygga på och fördjupa dina kunskaper inom de olika logopediska fälten, genom att under handledning arbeta med patienter och utföra andra logopediska arbetsuppgifter inom flertalet verksamheter. Termin fem och sex innehåller dessutom kurser som syftar till att ge möjlighet till utveckling av det terapeutiska och professionella förhållningssättet bland annat genom övningar och gruppsamtal ledda av psykologer och terapeuter. Detta år läggs också en grund inom undersökningsmetodik och statistik som skall bidra till en förmåga att värdera och implementera logopedisk forskning samt att ge kunskaper för att lägga upp och genomföra en logopedisk studie inom ramen för examensarbetet som ligger på programmets sista termin.

Under det sista och fjärde året kommer du också att få tillfälle att utveckla kunskaper och insikter som ger ett pedagogiskt perspektiv på logopedisk verksamhet. Som en röd tråd genom programmet går kurserna Profession I-VIII där du får möjlighet att utveckla kunskap och färdigheter av mer generell art såsom team-arbete, personcentrerad vård, etik och intersektionellt perspektiv. I professionskurserna ingår också träning i användandet av egen röst och eget tal samt att använda olika behandlingsmetoder och övningar relaterat till röststörningar, såväl i grupp som individuellt.

Personal som arbetar på enheten för logopedi:

Cáceres Elizabeth, Utbildningsadministratör
Carlsson Emilia, Doktorand
Hartelius Lena, Professor                                                     Henriksson Ingrid, Universitetslektor
Lagerberg Tove, Programansvarig
Laakso Katja, Lektor
Longoni Francesca, Forskare, internationaliseringsansvarig      Lundholm Fors Kristina, Universitetslektor
Månzon Jessica, Utbildningsadministratör
Persson Christina, Docent
Saldert Charlotta, Docent
Yvonne Zackrisson, Utbildningsadministratör
Åsberg Johnels Jakob, Universitetslektor
Öller Darelid Marja MSc, Universitetsadjunkt


 

Logopedprogrammet i Göteborg

Examenshögtid

Sidansvarig: Katja Laakso|Sidan uppdaterades: 2018-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?