Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

André Sadeghi

Universitetslektor/audionom

André Sadeghi
Universitetslektor/audionom
Akademisk grad: Docent,
andre.sadeghi@neuro.gu.se
031-786 5786
0766-185786

Rumsnummer: A619
Postadress: Box 452, 40530 Göteborg
Besöksadress: Medicinaregatan 8B, Plan 6 , 41390 Göteborg


Sektionen för hälsa och rehabilitering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (Mer information)
Box 455
405 30 Göteborg
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2 , 413 46 Göteborg

Om André Sadeghi

Universitetslektor, Ämnesföreträdare, Med dr, Docent

André är docent, universitetslektor samt leg. audionom och arbetar med bl.a. handledning, undervisning och forskning vid enheten för audiologi vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat i snart 20 år inom området audiologi både kliniskt, akademiskt och inom hörapparatsindustri.

Andrés forskningsprofil sträcker sig från epidemiologiska studier kring hörsel, implanterbara hörsellösningar samt genetisk hörselnedsättning. Han har disputerat och genomfört sin forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin inom området audiologi och med inriktning mot genetiska hörselnedsättningar. Det övergripande syftet med hans avhandlingsprojekt var kliniska och genetiska studier av Ushers syndrom.

Sedan september 2011 är André anställd som universitetslektorer vid enheten för audiologi – Sahlgrenska akademin.
Lektoratet är förenat med klinisk tjänstgöring på 20 % förlagd till enheten för diagnostik och vuxenrehabilitering vid hörselverksamheten i Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset.

Utbildning

• 2017 - Docent i audiologi, Göteborgs Universitet.

• 2005 - Medicine Doktorsexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet
Avhandling: Usher syndrome: prevalence and phenotype-genotype correlations. Handledare professor Claes Moller.

• 2005 - Magisterexamen i hälsovägledning – Genetisk vägledning, Enheten för socialmedicin, Göteborgs Universitet.

• 2000 - Medicine Magisterexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet .

• 1998 - Medicine kandidatexamen i Audiologi, Enheten för Audiologi, Göteborgs Universitet

Undervisning och Handledning
Ansvarig för följande kurser:
• AUD140, Medicin I: Allmän medicin
• AUD230, Medicin II: Audiologisk medicin
• AUD210, Vetenskaplig metod I
• AUD340, Vetenskaplig metod II
• AUX860, Audiologi, Självständigt vetenskapligt arbete, avancerad nivå
Handleder audionomstudenter på kandidat- och magisteruppsatser samt doktorandarbeten

Pågående forskning
André är involverad i följande forskningsprojekt:
• Perifer och central auditiv funktion hos 70-åringar - en epidemiologisk undersökning (Maria Hoff, doktorand).

• H85 Hörsel – En studie av en ny kohort 85-åringar (Hanna Göthberg, doktorand).

• Elektrofysiologiska tester som grund för anpassning av cochleaimplantat (Andreas Björsne, doktorand).

• Hörsel och hörselproblematik hos barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Eva Andersson, doktorand).

• Subjektiv Upplevelse och uppmätt nytta av en ny benledd hörapparat BCI (Bone Conduction Implant),  Ann-charlotte Persson, doktorand.

Valda Publikationer
1. Hartel BP, Löfgren M, Huygen LMP, Guchelaar I, Lo-A-Njoe Kor N, Sadeghi AM, van Wijk E, Tranebjærg L, Kremer H, Kimberling WJ, Cremers C, Möller C, Pennings RJE. A combination of two truncating mutations in USH2A causes more severe and progressive hearing impairment in Usher syndrome type IIa. Hear Res. 2016 Sep;339:60-8. doi: 10.1016/j.heares.2016.06.008.

2. Sadeghi AM, Flynn MC, Hillbratt M, Davison Østergaard Olsen S, Schulte M. Improving the Accuracy of Baha® Sound Processor Fittings: Measuring Direct Bone Conduction. B-ENT. 2016;12(1):41-51.

3. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol. 2013 Dec;52(12):832-7.

4. Hillbratt M, Sadeghi AM, Flynn MC. A Method and System for Configuration of a Medical Device that Stimulates a Human Physiological System. JUSTIA: 2016 April, Pub. No.:WO/2013/005133.

5. Flynn MF, Hedin A, Halvarsson H, Good T, Sadeghi AM. Hearing Performance Benefits of a Programmable Power Baha Sound Processor with a Directional Microphone for Patients with a Mixed Hearing Loss. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2012 Apr;5 Suppl 1:S76-81. Epub 2012 Apr 30.

6. Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Benefits of Directional Microphones and Noise Reduction Circuits for Improving Baha® Hearing Performance. Cochlear Implants Int. 2011 May;12 Suppl 1:S139-41.

7. Hedin A, Halvarsson G, Good T, Sadeghi AM, Flynn MC. Results of the first clinical evaluation of Cochlear ™ Baha® 3 Power (BP110 Power) Sound Processor. Technical Report. January 2011 DOI: 10.13140/RG.2.1.1867.1121.

8. Flynn MC, Sadeghi AM, Halvarsson G. Résultats de la première évaluation clinique du Cochlear Baha® BP100. Les Cahiers de l'Audition. 2010, Numéro Jan; 1, 23: 54-58.

9. Flynn MC, Sammeth C, Sadeghi AM, Cire G, Halvarsson G. Baha® for single-sided sensorineural deafness: Review and recent technology innovations. Semin Hear 01/2010; 31:326-349.

10. Flynn MC, Sadeghi AM, Audiological concept behind Cochlea BAHA BP100. Technical Report. Technical Report · December 2009 DOI: 10.124540/RG.2.1.4567.115.

11. Flynn MC, Halvarsson G, Sadeghi AM, Baha solutions for patients with severe mixed hearing loss. Cochlear Implants Int. 2009;10 Suppl 1:43-7.

12. Möller K, Eriksson K, Sadeghi AM, Möller, C. & Danermark, B. (2009) Long term ophthalmic health care in Ushers Syndrome type I. Disability & Rehabilitation 31(15): 1283-92.

13. DreyerB, Brox V, Tranebjærg L, Rosenberg T, Sadeghi AM, Möller C and Nilssen Ø. Spectrum of USH2A Mutations in Scandinavian Patients with Usher Syndrome Type II. Hum Mutat. 2008 Mar; 29(3):451.

14. Sadeghi AM, Eriksson K, Kimberling WJ, Sjöström A and Möller C. Long-term visual prognosis in Usher syndrome type I and II. Acta ophthalmol Scand. 2006: 84: 537-544.

15. Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. (2005) Audiological and vestibular features in affected subjects with USH3: a genotype/phenotype correlation. Int J Audiol. 2005 May ;44(5):307-16.

16. Sadeghi AM, Cohn ES, Kelly WJ, Kimberling WJ, Tranebjoerg L, Möller C. Audiological findings in Usher syndrome types IIa and II (non-IIa). Int J Audiol 2004; 43(3):136-43.

17. Sadeghi AM, Kimberling WJ, Tranebjaerg L, Möller C. The prevalence of Usher syndrome in Sweden: A nation-wide epidemiological and clinical survey. Audiological Medicine 2004; 2: 220-228.
 

Senaste publikationer

Prevalence of hearing loss and need for aural rehabilitation in 85-year-olds: a birth cohort comparison, almost three decades apart
Hanna Göthberg, Ulf Rosenhall, T. Tengstrand, Lina Rydén, Hanna Wetterberg et al.
International Journal of Audiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Auditory function and prevalence of specific ear and hearing related pathologies in the general population at age 70.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog, Ulf Rosenhall
International journal of audiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Loudness function in subjects with pure conductive hearing loss.
Mona Eng, Jona Hoffmann, André M. Sadeghi
Osseo 2019. 7th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies 11-14 December 2019. Florida, USA., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Higher MFO: performance and preference in daily life.
Elin Bergius, Marianne Philipsson, Tove Rosenbom, André M. Sadeghi
Osseo 2019. 7th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies 11-14 December 2019. Florida, USA., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Prevalence and degree of hearing loss in an unscreened 85-year old population: A birth cohort study with longitudinal design
Hanna Göthberg, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog, Ulf Rosenhall
9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress. 23-25 May 2019, Gothenburg, Sweden., Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Prevalence and Severity of Tinnitus in a Representative Sample of 70 Year Olds.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog
14th Congress of the European Federation of Audiology Society, 22-25 May 2019, Lisbon, Portugal, Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Prevalence and Characteristics of Distortion Product Otoacoustic Emissions in a Representative Sample of 70 Year Olds.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog, André M. Sadeghi
14th Congress of the European Federation of Audiology Society, 22-25 May 2019, Lisbon, Portugal, Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Prevalence and degree of hearing loss in 85-year-olds: a birth cohort study with a longitudinal design
Hanna Göthberg, Tomas Tengstrand, Ulf Rosenhall, André M. Sadeghi
Oral presentation World Conference of audiology Cape town, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 38

2020

Prevalence of hearing loss and need for aural rehabilitation in 85-year-olds: a birth cohort comparison, almost three decades apart
Hanna Göthberg, Ulf Rosenhall, T. Tengstrand, Lina Rydén, Hanna Wetterberg et al.
International Journal of Audiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Auditory function and prevalence of specific ear and hearing related pathologies in the general population at age 70.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog, Ulf Rosenhall
International journal of audiology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Loudness function in subjects with pure conductive hearing loss.
Mona Eng, Jona Hoffmann, André M. Sadeghi
Osseo 2019. 7th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies 11-14 December 2019. Florida, USA., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Higher MFO: performance and preference in daily life.
Elin Bergius, Marianne Philipsson, Tove Rosenbom, André M. Sadeghi
Osseo 2019. 7th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies 11-14 December 2019. Florida, USA., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Prevalence and degree of hearing loss in an unscreened 85-year old population: A birth cohort study with longitudinal design
Hanna Göthberg, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog, Ulf Rosenhall
9th International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress. 23-25 May 2019, Gothenburg, Sweden., Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Prevalence and Severity of Tinnitus in a Representative Sample of 70 Year Olds.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, André M. Sadeghi, Ingmar Skoog
14th Congress of the European Federation of Audiology Society, 22-25 May 2019, Lisbon, Portugal, Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

Prevalence and Characteristics of Distortion Product Otoacoustic Emissions in a Representative Sample of 70 Year Olds.
Maria Hoff, Tomas Tengstrand, Ulf Rosenhall, Ingmar Skoog, André M. Sadeghi
14th Congress of the European Federation of Audiology Society, 22-25 May 2019, Lisbon, Portugal, Poster (konferens) 2019
Poster (konferens)

2018

Prevalence and degree of hearing loss in 85-year-olds: a birth cohort study with a longitudinal design
Hanna Göthberg, Tomas Tengstrand, Ulf Rosenhall, André M. Sadeghi
Oral presentation World Conference of audiology Cape town, Paper i proceeding 2018
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 38

Sidansvarig: Milijana Malmberg|Sidan uppdaterades: 2017-12-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?