Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Disputation: Elvira Langge - 12 december

Avhandlingsartikel: Exercise in older adults with Rheumatoid arthritis - a person-centred approach

Läs mer här: Disputation - Elvira Lange

 

 

 

Disputation: Karin Romberg - 11 december

Avhandlingsartikel: Spinal mobility, muscle strength and function in patients with idiopathic scoliosis. Different aspects on long term outcome

Läs mer här: Disputation - Karin Romberg

 

 

 

Disputation: Susanne Beischer - 28 maj

Avhandlingsartikel: Patience you must have, my young athlete - Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction.

Läs mer här: Disputation - Susanne Beischer

Disputation: Lena Bornhöft - 3 maj

Avhandlingstitel: Direct triaging to physiotherapist in primary care - development and evaluation of a triage model.

Läs mer här: Disputation: Lena Bornhöft

 

 

 

Disputation: Margret Buchholzs - 18 januari

Avhandlingstitel:Remote communication for People with Communicative and Cognitive Disabilities.

Läs mer här: Disputation: Margret Buchholzs


 

 
 

Disputation: Angela Bångsbo - 16 november

Avhandlingstitel: Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for collaboration and frail older peoples participation.

Läs mer här: Disputation: Angela Bångsbo


 

Disputation: Annikki Arola - 19 oktober

Avhandlingstitel: Capturing the experience of health among persons aging in a migration context. Health promotion interventions as means to enable and occupations in daily life.

Läs mer: Disputation: Annikki Arola
 

Disputation: Maria Borland - 5 oktober

 Avhandlingstitel:Exercise-Based Cardiac Rehabilitation, Physical Activity and Physical Fitness in Cardiac Disease

Läs mer här: Disputation: Maria Borland

Disputation: Git Lidman - 28 september

Avhandlingstitel: Learning for life – How children with unilateral spastic cerebral palsy learn to master bimanual activities.

Läs mer här: Disputation: Git Lidman

 

 

 

Audionomprogrammets vetenskapskonferens

Under fredagen den 25 maj anordnade audionomprogrammet vid Göteborgs universitet en vetenskapskonferens för avgångsstudenter. Under dagen presenterades samtliga examensarbeten från utbildningen och studenterna hade även förberett posterpresentationer under temat ”Hållbar utveckling”. Vetenskapskonferensen attraherade både den kliniska verksamheten och studenter.

Examensarbetens presentationer:

Stina Ljungberg, Elin Berg

Rehabiliteringsmetoder för hyperacusis - En beskrivande
översikt
Johan Nyberg, Elias Nyhlén

Listening effort in adverse listening conditions - A pupillometri study on hearing impaired listeners

Hanna Markkinen, Fanny Svensson

Bakgrundsbullers påverkan på inlärningsmöjligheter i klassrumslika miljöer hos barn med och utan hörselnedsättning

Sofia Engström, Josefin Andersson

Kartläggning av fyra behandlingsmetoder för tinnitus; mindfulness, akupunktur, kosttillskott och yogaSuzi Sadek, Niklas Lundqvist

Diplakusis hos yrkesmusiker, bakomliggande orsaker & prevention - en litteraturstudie

Jon Thorstensson, Pontus Olesen

Tecken som stöd inom förskoleverksamheten, nyttan av TSS/TAKK för elever och lärare - En litteraturstudie

Madeleine Lärka, Sisla Hansen

Ämnet ljudmiljö i de svenska förskollärarprogrammen - En enkätstudie

Posterpresentationer

Bullerprevention med grön samhällsplanering

Ljudmiljö på arbetsplatser - optimering av ljudmiljön för en god hälsa

Vad finns det för hörselpreventiva metoder för äldre?

Hörselprevention för barn och ungdomar

Maria Borland fick pris för "bästa modererade poster"

Maria Borland vid sin posterMaria Borland, doktorand vid Sektionen för hälsa och rehabilitering/Fysioterapi och fysioterapeut vid Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, fick pris för bästa modererade poster vid det 20:e kardiovaskulära vårmötet i Stockholm 25-27 april.

Posterns titel: Physiotherapist-led exercise within cardiac rehabilitation induced improvement in physical fitness is “perishable goods” in patients with permanent atrial  fibrillation

Studien är en 3- månaders uppföljning av en randomiserad kontrollerad multicenterstudie där primärvården, Alingsås lasarett och Sahlgrenska sjukhuset ingår.

Studien undersöker effekten av detraining (upphörande av träning) efter fysioterapeutledd fysisk träning inom hjärtrehabilitering (FT-X) för personer med permanent förmaksflimmer.

Åttio av de 87 patienterna som genomförde grundstudien deltog i uppföljningen, (22 kvinnor) i ålder 74 ± 5 år. Resultatet visade att de förbättringar i fysisk kapacitet som erhållits med FT-X hade reverserats och den hälsorelaterade livskvaliteten var markant försämrad efter tre månaders detraining.

Uppskattat besök vid enheten för fysioterapi

I slutet av februari fick enheten för fysioterapi ett mycket uppskattat besök. Sju kvinnor från den allra första kullen sjukgymnaster som examinerades i Göteborg, 1968, fick en rundvandring och presentation av dagens fysioterapeututbildning.

När de själva gick utbildningen så genomfördes den på dåvarande Vårdhögskolan i Göteborg, som senare införlivades med Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet. De kom från Göteborg, Stockholm och så långt som Italien för att ta del av dagens populära Fysioterapeututbildning.

Programansvarig Eva Holmgren, tog emot tillsammans med representanter från dagens utbildning; Anna Danielsson, Åsa Cider samt Monica Almroth.

De sju jubilarerna berättade många historier om den dåvarande utbildningen och den tuffa tid det var som första kull på utbildningen. Några yngre kursare fick de inte förrän till sista terminen pga att det saknades kvalificerade fasta lärarresurser i de flesta medicinska ämnena och utbildningen hotades av nedläggning. De nyantagna eleverna fick besked att utbildningen inte kunde fortsätta och efter en termins undervisning fick de avbryta sina studier under en termin eller splittras och fortsätta sin utbildning vid de andra skolorna (KI Stockholm och Lunds universitet). Cirka hälften av dem kom tillbaka och kunde avsluta sin utbildning i Göteborg.

Den kanske viktigaste enskilda faktorn som räddade utbildningen var tillsättandet av en ny professur i medicinsk rehabilitering, Olle Höök.

Jubilarerna firade och firades under hela eftermiddagen och fortsatte sedan för en gemensam helg av minnen från studietiden på dåtidens sjukgymnastutbidning i Göteborg.

Kvinnors hälsa i fokus på avancerad kurs i fysioterapi

Studenter samtalarUTBILDNING. Under hösten 2017 ges vid Sahlgrenska akademin för första gången kursen ”Kvinnors hälsa och fysioterapi med fördjupning inom gynekologi, obstetrik och urologi”. Kursen ges på avancerad nivå och är den enda i sitt slag i Sverige.

Läs hela artikeln: Kvinnors hälsa i fokus på avancerad kurs i fysioterapi

Rehab på distans bra hjälp för hörapparatanvändare

Hörapparater som blir liggande, och folk som gissar sig fram eller drar sig undan när hörseln försämras – känns det igen? Forskning vid Sahlgrenska akademin visar att distansbaserad rehabilitering med övningar och tips kan göra stor nytta.

Porträttbild - Milijana Malmberg– Flitiga hörapparatsanvändare kände att de hade mer nytta av sin hörapparat, och andra började använda den mer när de förstod vad de kunde förvänta sig av den, säger Milijana Malmberg (bilden), audionom och disputerad vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Läs hela artikeln: Rehab på distans bra hjälp för hörapparatanvändare >>>
 

Kaisa Mannerkorpi prisas för sin forskning

Det är med mycket stor glädje och stolthet vi på sektionen för hälsa och rehabilitering gratulerar professor Kaisa Mannerkorpi för erhållandet av 2016 års stipendie till Nanna Svartz minne. Grattis Kaisa!

Kaisa Mannerkorpi är professor i fysioterapi med inriktning mot smärta och rörelse-stödjeorganen vid Sahlgrenska akademin. Hon får 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne för sin framgångsrika och nydanande forskning inom området fysisk aktivitet vid fibromyalgi och generaliserad smärta.

Intervju med Kaisa Mannerkorpi i tidningen Akademiliv, som gjordes efter att hon mottagit stipendiet.

Intervju med Kaisa Mannerkorpi i Dagens Medicin, publicerad 16 juni 2017.

Längre intervju med professor Mannerkorpi som gjordes av Pfizer i samband med utdelning av stipendiet

Sidansvarig: Milijana Malmberg|Sidan uppdaterades: 2020-05-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?