Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning

Vid institutionen bedrivs omfattande forskning över stora kunskapsområden, från molekyl till människa.

Bland de tillstånd som ägnas särskilt intresse kan nämnas de psykiatriska och neurologiska folksjukdomarna, demenssjukdomar, de neuropsykiatriska funktionshindren, ögonsjukdomar och de vanligt förekommande metabola och kardiovaskulära sjukdomarna.

Målet med forskningen är förstå de bakomliggande orsakerna till dessa sjukdomar. Vi arbetar också för att resultaten snabbt skall kunna återföras till vården i form av bättre diagnostik, behandling och läkemedel. 


Forskningsnyheter

Nytt blodtest för alzheimer utvecklat

Ett nytt blodtest för alzheimer har utvecklats under ledning av forskare vid Göteborgs universitet. Metoden bygger på att mäta en specifik variant av proteinet tau i ett vanligt blodprov, vilket gör testet enklare och billigare att utföra.

Forskningen bakom testet har letts av Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, och Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Resultaten publiceras i en artikel i tidskriften The Lancet Neurology.

Läs hela artikeln: Nytt blodtest för alzheimer utvecklat

Ojämlikheter i svensk vård vid bipolär sjukdom

AVHANDLING. I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin har Alina Karanti, överläkare i psykiatri vid universitetssjukhuset, studerat flera faktorer kring bipolär sjukdom. En av dem är hur hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål om jämlik vård efterlevs, ett föga beforskat fält inom psykiatrin.

Läs hela artikeln: Ojämlikheter i svensk vård vid bipolär sjukdom

Glutamat i hjärnan har oväntade egenskaper

Karolina Skibicka in a laboratory[FORSKNING] Forskare på Chalmers och Göteborgs universitet har lyckats göra något som länge har ansetts vara närmast omöjligt – att räkna antalet molekyler av signalsubstansen glutamat när en signal överförs mellan två hjärnceller. Med den nya mätmetoden har de visat att hjärnan reglerar sina signaler med glutamat på fler sätt än vad man hittills har känt till. Läs hela artikeln: Glutamat i hjärnan har oväntade egenskaper, visar forskare med ny mätmetod

På bilden: Docent Karolina Skibicka

Många äldre har fel styrka på glasögonen

kvinna sitter på parkbänk och håller sina glasögon i händerna[FORSKNING] Svenska 70-åringar har överlag bra syn, men många skulle kunna se ännu bättre. Sex av tio kan förbättra seendet betydligt genom att skaffa glasögon eller byta styrka på de glasögon de redan har, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln: Många äldre har fel styrka på glasögonen

Ny hjärnmekanism som reglerar kroppsvikt

[FORSKNING] Nu klarnar bilden av sambandet mellan molekylen interleukin-6 (IL-6) i hjärnan och fetma, i försök gjorda på gnagare. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, slår fast att molekylen har effekt för risken för fetma, och dessutom var i hjärnan detta sker. Läs hela artikeln: Forskare identifierar ny hjärnmekanism som reglerar kroppsvikt

 

Första fingerfärdiga och kännande handprotesen implanterad

[2019-02-05] En svensk patient med amputerad hand har blivit den första mottagaren av ett osseo-neuromuskulärt implantat som styr en mycket rörlig handprotes. Under en banbrytande operation placerades titanimplantat i bägge underarmsbenen. Johan Wessberg, professor i neurofysiologi vid sektionen för fysiologi, Sahlgrenska akademin deltar med sin forskargrupp i projektet.

Läs hela artikeln: Första fingerfärdiga och kännande handprotesen implanterad

Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

fotbollsspelare[FORSKNING] Nu förespråkas minst ett års rehab, och noggranna tester, innan unga personer återupptar knäkrävande idrott efter korsbandsoperation. Forskning visar att de som börjar idrotta igen relativt snabbt efter operation har kraftigt förhöjd risk för efterföljande korsbandsskador.

Läs hela artikeln: Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

Den akademiska sidan av rättspsykiatrin

[2019-02-18] Rågården i Gunnilse utanför Göteborg är inte bara en rättspsykiatrisk klinik för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård. Den är också centrum för tvärvetenskaplig forskning inom rättspsykiatri där Peter Andiné och Thomas Nilsson bidrar med viktiga insatser.

Läs hela artikeln: Den akademiska sidan av rättspsykiatrin

Svårt med läsning och berättande hos barn med autism

Tre barn, sitter i en trappa och läser i varsin bok[FORSKNING] Barn med autism kan vara bra på att läsa ord för ord i en text, men samtidigt ha problem med att förstå vad de läser och återberätta innehållet. Forskning visar nu på vikten av utförlig språklig bedömning och uppföljning över tid för dessa barn.

Läs hela artikeln: Svårt med läsning och berättande hos barn med autism

Ny kunskap kring nybildning av nervceller i hjärnan

[2019-01-03] Nybildningen av nervceller i hjärnan påverkar förmågan att lära nytt, samtidigt som tidigare minnen kan gå förlorade. I en studie publicerad i tidskriften Cerebral Cortex presenteras nya upptäckter om hur ett visst protein, nestin, är med och styr de här processerna i hjärnan på vuxna möss.
Läs mer: Ny kunskap kring nybildning av nervceller i hjärnan

Den akademiska sidan av rättspsykiatrin

[2019-02-18] Rågården i Gunnilse utanför Göteborg är inte bara en rättspsykiatrisk klinik för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård. Den är också centrum för tvärvetenskaplig forskning inom rättspsykiatri där Peter Andiné och Thomas Nilsson bidrar med viktiga insatser.

Läs hela artikeln: Den akademiska sidan av rättspsykiatrin

Risk för blindhet hos för tidigt födda vid låg nivå av blodplättar

Spädbarns öga undersöks[2018-10-05] Prematura barn med låga nivåer av blodplättar (trombocyter) i blodet löper kraftigt förhöjd risk att drabbas av en svår variant av den synhotande ögonsjukdomen ROP, visar en svenskamerikans studie publicerad i tidskriften JCI Insight. Vid försök på möss kunde injektioner av blodplättar dämpa den sjukliga utvecklingen av näthinnekärl.

Läs hela artikeln: Risk för blindhet hos för tidigt födda vid låg nivå av blodplättar


 

E-cigaretter kan vara en fara för hälsan

Personsom  håller i e-cigarett[2018-05-24] På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och biträdande forskare Klara Danielsson, genomfört en kunskapssammanställning av de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter. Läs mer: E-cigaretter kan vara en fara för hälsan

Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar

Kvinnor som promenerar[2018-09-20] Fysisk aktivitet minskar inte bara risken för att drabbas av stroke – den som går en halvtimme om dagen löper också mindre risk för att en stroke blir allvarlig, visar en studie publicerad i tidskriften Neurology.

Läs hela artikeln: Minskad risk för allvarlig stroke för den som promenerar

Ny upptäckt ger hopp om att skydda prematura barn från blindhet

Bebis öga undersöks[2018-02-09] Nu väcks hopp om ett nytt sätt att skydda extremt tidigt födda barn från den synhotande ögonsjukdomen ROP. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i JAMA Ophthalmology, påvisar ett tydligt samband mellan ROP och låga nivåer av fettsyran arakidonsyra i barnens blod. Läs hela artikeln: 

Ny upptäckt ger hopp om att skydda prematura barn från blindhet

Skräddarsydd styrketräning framgångsfaktor vid fibromyalgi

Kvinna lyfter hantel[2018-06-07] Fibromyalgi och styrketräning har ofta betraktats som en omöjlig kombination. Men med rätt stöd och individanpassade övningar uppnår kvinnliga patienter avsevärda hälsoförbättringar, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Läs hela artikeln: Skräddarsydd styrketräning framgångsfaktor vid fibromyalgi

Socioekonomiska skillnader i prehospital strokevård

Ambulans och ambulanspersonal[2018-05-16] De akuta insatserna vid stroke, innan man nått sjukhuset, ser olika ut beroende på patienternas socioekonomiska status, visar ny forskning. För patientgrupper med kortare utbildning och lägre inkomst hinner det gå längre tid innan diagnosen ställs, vilket kan påverka effekten av vårdinsatserna.

Läs hela artikeln: Socioekonomiska skillnader i prehospital strokevård

Nya rön kan hjälpa ishockeyspelare efter hjärnskakning

ishockeyspelare[2018-04-16] Ett enkelt blodprov kan ge ishockeyspelare en tydlig signal om när det är okej att återgå i spel efter en hjärnskakning. I en studie, publicerad i tidskriften Neurology, har forskare vid Sahlgrenska akademin identifierat den i särklass bästa blodbaserade biomarkören för att bedöma skadorna.

Läs hela artikeln: Nya rön kan hjälpa ishockeyspelare efter hjärnskakning

Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder

[2018-03-14] Kvinnor som är i bra fysisk kondition i medelåldern har närmare 90 procents lägre risk för att utveckla demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition, visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Neurology, som ges ut av amerikanska neurologföreningen.

Ingmar Skoog– Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens och Alzheimers sjukdom, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln: Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder >>>

Sidansvarig: Josefin Bergenholtz|Sidan uppdaterades: 2019-06-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?