Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kursöversikt

Forskarskolan med start hösten 2020

Samtliga kurser omfattar 2 högskolepoäng (hp).
Tillsammans med seminarieserien om 3 hp utgörs forskarskolan av 15 hp.

Höstterminen 2020

Kick-off - datum ej fastställt ännu.

Kurs 1: 30/9 – 9/10
Basala metoder inom psykiatrisk forskning - Basic methods in psychiatric research
Kursansvariga: Bo Söderpalm och Peter Andiné

SchemaKursplan
Kursens innehåll:

 • psykiatrins historia
 • operatorer och skalor i psykiatrisk forskning
 • konstruktioner och användning av skattningsskalor
 • psykiatrisk diagnostik-ICD,DSM och RDoc
 • kvalitativa forskningsmetoder
 • metoder inom barn och ungdomspsykiatrin
 • metoder inom rättspsykiatrisk forskning
 • forskning med registerdata och epidemiologi
 • grundläggande kunskaper i hur man författar effektiva ansökningar om forskningsanslag och ansökningar till forskningsetiska nämnder.

 

Kurs 2: 10/12 - 22/12
Kliniska studier; metoder, kvalitet och implementering - Clinical trials; methods, quality and implementations
Kursansvarig: Andrea De Bejczy.

Schema (kommer snart)
Kursplan
Kursens innehåll:

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om kliniska behandlingsstudier. I kursen beskrivs vilka metoder som kan användas, kvalitetssäkring och hur resultaten kan komma till nytta. Kursen ger övning i kritiskt tänkande gällande planering, studiedesign och statistiska ställningstaganden. Stor vikt läggs vid randomiserade kontrollerade studier.

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:

 • redogöra för principer om studieupplägg för RCT-studier
 • övergripande beskriva regelverk och kvalitetssäkring omkring RCT studier
 • särskilja övriga metoder inom klinik forskning, t.ex. kvalitativa studier och icke interventionsstudier
 • diskutera implementering av forskningsresultat

Vårterminen 2021

Kurs 3: prel. 29/3 – 1/4
Underliggande biologiska mekanismer till psykisk sjukdom - Neurobiological underpinnings of psychiatric disorders: Frontline techniques and model-systems to unravel complex pathology
Kursansvariga: Mia Ericson, Louise Adermark

Schema
Kursplan

Kursen syftar till att öka kunskapen rörande:

 • Betydelsen av neurobiologiska rubbningar vid psykiatriska sjukdomar
 • Hur preklinisk forskning kan användas för att förstå klinisk problematik
 • Hur den experimentella psykiatrin använder förenklade modeller och djurstudier för att belysa komplex patologi


Kursen innefattar inläsningsmaterial, videopresentationer, och på plats: en vecka med föreläsningar och gruppdiskussioner.

I kursen ingår även workshops där studenterna medverkar i djurexperimentella studier

Höstterminen 2021

Kurs 4: prel. 4/10 – 13/10
Psykiatrisk genetik
- Psychiatric genetics
Kursansvarig: Lars Westberg

Schema
Kursplan

Kursen består av föreläsningar om psykiatrisk genetik, och fokuserar på våra vanligaste psykiatriska sjukdomar, t.ex. depression, schizofreni, ADHD och alkoholberoende.

Efter avslutad kurs skall studenten

 • ha fått grundläggande förståelse för genetikens betydelse vid olika psykiatriska sjukdomar, samt en djupare kunskap om hur genetisk forskning kan utnyttjas för att lära sig mer om dessa sjukdomars etiologi och patofysiologi,
 • kunna läsa vetenskaplig litteratur rörande psykiatrisk genetik och kunna diskutera resultatens betydelse för eventuell diagnostik och behandling av mental ohälsa,
 • med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna diskutera etiska problem i samband med genetiska tester.

Vårterminen 2022

Kurs 5: prel. 25/4 – 4/5
Psykiatrisk epidemiologi
- Psychiatric Epidemiology
Kursansvariga: Margda Waern, Ann Zetterberg

Schema
Kursplan

Kursen kommer att innehålla en blandning av teoretisk bakgrund och praktiska övningar .Genom föreläsningar och diskussioner kommer studenterna att tränas i ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt.
Kursen syftar till att ge kunskap om:

 • de vanligast förekommande psykiska sjukdomarna i befolkningen (klinisk bild och epidemiologi) samt riskfaktorer och könsskillnader för respektive sjukdom
 • psykiska sjukdomar hos såväl yngre som äldre kommer att behandlas för att tydliggöra likheter och skillnader avseende klinisk bild samt epidemiologi i olika åldersgrupper
 • design av epidemiologiska studier av psykiska sjukdomar (inklusive exponeringar och utfall).
 • skattning av symptom och diagnossättning i epidemiologiska studier
 • val av statistiska metoder inom epidemiologin
 • etik i populationsstudier.

Höstterminen 2022

Kurs 6: datum annonseras senare
Avbildande tekniker inom neuroområdet - Neuropsykologisk och neurofysiologisk metodik för studier av mänskliga hjärnfunktioner

Kursansvariga: Michael Shöll , Jörg Hanrieder

Schema
Kursplan

Kursens innehåll

 • bildgivande metoder: MRI, PET
 • vätskebaserade biomarkörer
 • neuropsykologiska tester
 • metoder inom analytisk neurokemi

 

Seminarieserie, kursblock om 3 hp

Ej helt fastställd!

Seminarierna är oftast heldagar med ett eller två ämnen per tillfälle. 

Exempel på seminariernas temata:

 • Affektiva sjukdomstillstånd och Suicidalitet
 • Ångtesttillstånd 
 • Psykotiska sjukdomstillstånd
 • Substansberoende
 • Psykiatriska tillstånd med tidig debut
 • Personlighetsstörningar
 • Demens och andra kognitiva sjukdomstillstånd
 • Rättspsykiatri

Ytterligare information om antal, närvarokrav, datum etc tillkommer.

Kontakt

Kurskoordinator

Barbro Askerup
barbro.askerup@gu.se

Studierektor för forskarskolan i psykiatri

Bo Söderpalm
Tel: 031- 342 47 24, 031-342 21 68

Sidansvarig: Josefin Bergenholtz|Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?