Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Peter Andiné

Senior lecturer/ chief physician

Peter Andiné
Senior lecturer/ chief physician
peter.andine@gu.se
0723-534611

Postal Address: Su sahlgrenska, 41345 Göteborg
Visiting Address: Rågården, Hus 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset , 41685 Göteborg


Department of Psychiatry and Neurochemistry at Institute of Neuroscience and Physiology (More Information)
Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
031-342 10 00
Visiting Address: Blå stråket 15, vån 3 SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg

Latest publications

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin
Lena Nylander, Peter Andiné
Sundsvall, Svenska psykiatriska föreningen, Edited book 2019
Edited book

Mapping Systematic Reviews on Forensic Psychiatric Care: A Systematic Review Identifying Knowledge Gaps
K. Howner, Peter Andiné, G. Bertilsson, M. Hultcrantz, E. Lindstrom et al.
Frontiers in Psychiatry, Journal article 2018
Journal article

Childhood psychopathic traits in a population based sample – prevalence in seven birth cohorts.
Karolina Sörman, N Durbeej, Peter Andiné, Sebastian Lundström, E Norén Selinus et al.
The 7th Biennial Meeting of the Society for the Scientific Study of Psychopathy. Antwerp, Belgium, 21-24 May 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Showing 11 - 20 of 46

2017

Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård – En kartläggning av systematiska översikter
Peter Andiné, Björn Hofvander, Katarina Howner, Eva Lindström, Frida Mowafi et al.
Stockhom, SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), Report 2017
Report

2016

Diagnosdiskussion
Mats Adler, Peter Andiné, Åsa Hagberg, Carina Hellström, Jörgen Herlofson et al.
Tidskriften för Svensk Psykiatri, Magazine article 2016
Magazine article

2015

Psykiatrisk diagnostik är svårt.
Mats Adler, Peter Andiné, Åsa Hagberg, Carina Hellström, Jörgen Herlofsson et al.
Tidskriften för Svensk Psykiatri , Magazine article 2015
Magazine article

2014

Sekretess hinder för hantering av högriskindivider.
Marianne Kristiansson, O Svensson, Peter Andiné, Joakim Sturup, K Sörman
Svenska Dagbladet, Newspaper article 2014
Newspaper article

"Sjuk eller frisk" i rättspsykiatrisk mening. Vad säger lagen?
Marianne Kristiansson, Peter Andiné
MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag. Henrik Anckarsäter, Thomas Nilsson, Susanna Radovic (red.), Göteborgs universitet. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Chapter in book 2014
Chapter in book

2012

2011

Forensic psychiatry in Sweden.
Peter Andiné, Margareta Lagerkvist
9th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry, Lidingö, 24-26 aug, 2011, Conference contribution 2011
Conference contribution

2010

Mentally disordered criminal offenders in the Swedish criminal system
Christer Svennerlind, Thomas Nilsson, Nora Kerekes, Peter Andiné, Margareta Lagerkvist et al.
International Journal of Law and Psychiatry, Journal article 2010
Journal article

2008

Sjuk eller frisk i rättspsykiatrisk mening
Marianne Kristiansson, Peter Andiné
Läkartidningen, Magazine article 2008
Magazine article

2007

Rättspsykiatri och mord: studie kring förövarens kontakt med psykiatrisk vård vid tiden för gärningen.
Peter Andiné, S Airaksinen Bohlin, G Larsson, C Möller
Medicinska Riksstämman, Stockholm, 28-30 nov, 2007, Conference contribution 2007
Conference contribution

Showing 11 - 20 of 46

Page Manager: Webbredaktör|Last update: 9/1/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?