Till startsida
Webbkarta

Avancerad nivå magister/master

Information om Magister/Masterutbildning på avancerad nivå Arbetsterapi/Fysioterapi

Varför ska jag studera på avancerad nivå?
Vad krävs för att starta mina studier på avancerad nivå?
Vilka kurser kan jag söka?
Vad krävs för en magister- eller masterexamen?


Vilka valbara kurser kan ingå i min examen på avancerad nivå?

 

Varför ska jag studera på avancerad nivå?

Magister- och Masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av arbetsterapeutisk och fysioterapeutisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering, verksamhetsutveckling, samt utgör en del i kraven för att söka specialistkompetens inom fysioterapi, respektive arbetsterapi samt forskarstudier.

Efter examen kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom arbetsterapeutiska respektive fysioterapeutiska verksamhetsområden. Genom att studera på avancerad nivå inom de områden som intresserar dig mest kan du genom dina val av kurser specialisera dig och öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt samt inom nya arenor.

Vilka förkunskaper krävs för att starta mina studier på avancerad nivå?

För tillträde till den avancerade nivån krävs kandidatexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi/sjukgymnastik om 180 hp, där 15 hp kandidatuppsats ingår.

Vilka kurser kan jag söka?

Kurser höstterminen 2016

Sista ansökningsdag 15 april

 

Kurser preliminärt vårterminen 2017

Ansökningperiod 15 september - 15 oktober. Sista ansökningsdag 15 oktober

Kurserna är delvis gemensamma för arbetsterapi och fysioterapi och ges på halvfart och i vissa fall på kvartsfart. En kurs om 15 högskolepoäng motsvarar 10 veckors heltidsstudier och 400 studentarbetstimmar. En kurs om 7,5 högskolepoäng motsvarar 5 veckors heltidsstudier och 200 studentarbetstimmar. Endast en mindre del av kursen utgörs av obligatoriska kursträffar vilket ställer höga krav på planering av tid för dina självstudier och genomförande av studie- och examinationsuppgifter i kursen.

Kurserna söks centralt på www.antagning.se och annonseras i universitetets kurskatalog. Kursplaner, scheman m.m. finns på GUL - Göteborgs Universitets Läroplattform.

Vad krävs för en magister- eller masterexamen?

Vid Sahlgrenska akademin ges utbildning på avancerad nivå för närvarande i form av en så kallad skalmaster - ett flexibelt system av fristående kurser där du som student själv kan sätta samman din utbildning utifrån dina egna kompetensbehov. Det innebär att du kan gå kurser vid Göteborgs universitet såväl som vid andra universitet och få dessa godkända i din examen.
Vissa kurser är dock obligatoriska i din magister/masterexamen vid Göteborgs universitet:

  • ARB031 Ämnesfördjupning inom Arbetsterapi 15 hp avancerad nivå, respektive:
  • FYS023 Ämnesfördjupning inom Fysioterapi, 15 hp, avancerad nivå
  • Vetenskaplig metod 15 hp avancerad nivå-rekommenderas att du går minst 15 hp på avancerad nivå innan denna kurs och och att du läser den i snar anslutning till ditt examensarbete på avancerad nivå.
  • Examensarbete om 15 respektive 30 hp, avancerad nivå


Därutöver kan du själv välja kurser utifrån ditt eget kompetensbehov.

I din examen kan 25% av dina kurser få lov att vara på grundnivå, dvs 15 hp i din magisterexamen respektive 30 hp i din masterexamen.

Lokala examensbeskrivningar:

Arbetsterapi magisterexamen, lokal examensbeskrivning

Arbetsterapi masterexamen, lokal examensbeskrivning

Fysioterapi magisterexamen, lokal examensbeskrivning

Fysioterapi masterexamen, lokal examensbeskrivning

 

Vilka kurser kan ingå i min magisterexamen?


Rekommenderad studiegång för Magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi, 60 högskolepoäng (1 år)

Obligatorisk:
ARB031/FYS023 Ämnesfördjupning i arbetsterapi/fysioterapi 15 hp
 
Valfri kurs
inom arbetsterapi/fysioterapi, det hälsovetenskapliga området eller andra näraliggande områden* 15 hp
 
Obligatorisk:
Vetenskaplig metod 15 hp
 
Obligatorisk:
Självständigt arbete i arbetsterapi/fysioterapi 15 hp
 

*Kurser inom näraliggande områden, lämpliga med utgångspunkt i högskoleförordningens krav på magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi, är exempelvis inom områdena pedagogik, psykologi, sociologi, socialt arbete, filosofi, vetenskapsteori, etc.

I din magisterexamen kan 15 hp av dina kurser få lov att vara på grundnivå.
 

Vilka kurser kan ingå i min masterexamen?

Rekommenderad studiegång för masterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi, 120 högskolepoäng (2 år)

Obligatorisk:
ARB031/FYS023 Ämnesfördjupning i arbetsterapi/fysioterapi 15 hp
 
Rekommenderad (men valfri):
Evidensbaserad praxis15 hp
 
Valfria kurser
inom arbetsterapi/fysioterapi, det hälsovetenskapliga området eller andra närliggande områden* 15 hp
 
Valfria kurser
inom arbetsterapi/fysioterapi, det hälsovetenskapliga området eller andra närliggande områden* 15 hp
 
Valfria kurser
inom arbetsterapi/ fysioterapi, det hälsovetenskapliga området eller andra närliggande områden* 15 hp
 
Obligatorisk:
Vetenskaplig metod 15 hp
 
Obligatorisk:
Självständigt arbete inom arbetsterapi/fysioterapi 30 hp (eller 15 hp 15 hp)
 
 

*Kurser inom näraliggande områden, lämpliga med utgångspunkt i högskoleförordningens krav på mastererexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi, är exempelvis inom områdena pedagogik, psykologi, sociologi, socialt arbete, filosofi, vetenskapsteori, etc.

I din masterexamen kan 30 hp av dina kurser få lov att vara på grundnivå.

Valbara kurser som kan ingå i min examen på avancerad nivå

Vid Sahlgrenska akademin ges utbildning på avancerad nivå för närvarande i form av en så kallad skalmaster - ett flexibelt system av fristående kurser där du som student själv kan sätta samman din utbildning utifrån dina egna kompetensbehov. Det innebär att du kan gå kurser vid Göteborgs universitet såväl som vid andra universitet och få dessa godkända i din examen.

För kurser på avancerad nivå vid andra universitet och högskolor sök via antagning.nu samt universitetens/högskolornas egna hemsidor. Det finns även nordiska och europeiska kurser som du kan söka.

Nedan finner du några användbara länkar till GU som är lättillgängliga för att se kursutbud:

Kurser vid Sahlgrenska akademin
Kurser vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten GU
Kurser Humanistiska fakulteten GU
Kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten GU – se högerkantens olika institutioners kursutbud

För kurser vid andra svenska universitet sök via antagning.se
 

Bild av studietorget, Hälsovetarbacken

Kursadministratör

Sofie Carlsson

tfn: 031-786 5760

e-post: sofie.carlsson@neuro.gu.se

Kontaktinformation

Studievägledning Thomas Jonsson

Besöksadress:
Medicinaregatan 3, Drop-in: tisdagar 14-16

Telefon:
031-786 3653, måndag-torsdag 13-14

Nivåansvariga

Arbetsterapi:

Lisbeth Claesson

tel: 031-786 5705

e-post: lisbeth.claesson@neuro.gu.se

 

Fysioterapi:

Susanne Rosberg

tel: 031-786 5751

e-post: susanne.rosberg@gu.se

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?