Till startsida
Webbkarta

Avancerad nivå magister/master

 

Magister- och Masterexamen innebär både en breddning och en fördjupning av arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk kunskap. Utbildningen ger en grund för en ökad professionalisering och specialisering samt för forskarstudier. Efter examen ska kommer du att ha kompetens att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser inom arbetsterapeutiska respektive sjukgymnastiska verksamhetsområden. Genom att studera på avancerad nivå inom de områden som intresserar dig mest kan du genom dina val av kurser öka din anställningsbarhet både nationellt och internationellt inom nya arenor.

Vid Sahlgrenska akademin ges utbildning på avancerad nivå i form av en så kallad skalmaster - ett flexibelt system av fristående kurser där studenter själva kan sätta samman sin utbildning utifrån en rekommenderad studiegång. Vissa kurser är obligatoriska för examen som kursen Ämnesfördjupning i Arbetsterapi/Fysioterapi 15 hp, Vetenskaplig metod 15 hp samt Självständigt arbete 15/30 hp. Övriga kurser väljer studenten själv utifrån intresse och behov av fördjupning.

 

Rekommenderad studiegång för magister och master inom arbetsterapi och fysioterapi

Undervisningen är studentcentrerad och problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Litteraturstudier och reflexion både enskilt och med andra, är en dominerande utgångspunkt för lärandet. Detta arbetssätt kompletteras med föreläsningar och seminarier. Studie- och examinationsuppgifter har nära anknytning till praxis och utveckling inom de egna yrkesområdena. Kurserna är delvis gemensamma för arbetsterapi och fysioterapi.
Kurserna är öppna både för studenter som önskar fortsätta sina studier direkt från grundutbildningen och för yrkesverksamma sökande med tidigare examen. För tillträde till den avancerade nivån krävs kandidatexamen i arbetsterapi respektive sjukgymnastik om 180 hp, alt 120 p där 15 hp/10 p kandidatuppsats ingår.

Information om generella examina, examensenheten

Ämneskurser arbetsterapi och fysioterapi

Kurserna söks centralt på www.antagning.se och annonseras i universitetets kurskatalog

Kursplaner, scheman mm finns på GUL -Göteborgs Universitets Läroplattform.

 

Ämneskurser höstterminen 2014

 

Ämneskurser vårterminen 2015

Andra valbara kurser som kan ingå i magister-/masterexamen

Kurser på Sahlgrenska akademin

Kurser på avancerad nivå vid Göteborgs universitet

Humanistiska fakultetens kursutbud på avancerad nivå som kan lämpa sig för att bredda sin master utanför sitt huvudområde

Länkar till kurser på avancerad nivå vid andra universitet och högskolor

Kurser i Vetenskaplig metodik:

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod

Forskningsmetodik krävs att kursen är 15 hp

 

Bild av studietorget, Hälsovetarbacken

Kursadministratör

Sofie Carlsson

tfn: 031-786 5760

e-post: sofie.carlsson@neuro.gu.se

Kontaktinformation

Studievägledning Tomas Jonsson

Besöksadress:
Medicinaregatan 3, Drop-in: tisdagar 14-16

Telefon:
031-786 3653, måndag-torsdag 13-14

Nivåansvariga

Arbetsterapi:

Lisbeth Claesson

tel: 031-786 5705

e-post: lisbeth.claesson@neuro.gu.se

 

Fysioterapi:

Susanne Rosberg

tel: 031-786 5751

e-post: susanne.rosberg@gu.se

Till sidans topp