Till startsida
Webbkarta

Cellulär neurofysiologi


Forskargruppsledare: Eric Hanse

Vår grupp använder oss av elektrofysiologiska metoder för att undersöka olika aspekter av elektrisk signalering i hjärnan. Vi är intresserade av hur synapser förändrar sin signalering i samband med hjärnans normala utveckling, inlärning och neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers och Huntingtons sjukdom.

Ett speciellt intresse i forskargruppen är hur s.k. tysta synapser är inblandade i utveckling, inlärning och hjärnsjukdom. Ett annat speciellt intresse är hur både frisk och sjuk cerebrospinalvätska (”ryggmärgsmärgsvätska”) påverkar signalering i hjärnan.

Eric Hanse - photo

Eric Hanse

Forskargruppsledare
Professor, Prodekanus, PhD, MD

E-post: eric.hanse@physiol.gu.se
Tel.: 031-786 3510  
Besöks- och postadress