Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Nyheter i korthet

 • Tjänsten i farmaci kommer nu att utlysas som en professur i hela Norden. Eventuellt omvandlas den till ett lektorat om det inte dyker upp någon lämplig sökande.
 • Jörgen Engel är sedan 2012-04-01 anställd 10% som senior professor.
 • Elias Eriksson och Michael (Mike) Winder är numera sektionschef respektive biträdande sektionschef vid  farmakologen.
 • Agneta Ekman har efterträtt Eric Hanse som ordförande i programkommittén för medicin. En viktig uppgift då läkarutbildningen kommer att tilldelas fler studieplatser framöver samt eventuellt även förlängas till 6 år.
 • Filip Bergquist, specialistläkare i neurologi, Neurosjukvården, Sahlgrenska sjukhuset, har antagits till docent i experimentell neurologi vid Sahlgrenska akademin.
 • Maria Björkevik är numera tillbaka på 90% tjänstgöring efter sin föräldraledighet.
 • Gun Andersson har gått i pension. Gun har varit en stor tillgång som forskningslaborant, och har jobbat på farmakologen längre än de flesta. Gun tackas varmt från hela sektionen!
 • Thomas Carlsson är ny postdoc hos Hans Nissbrandt.
 • Det är viktigt att följa GU:s resepolicy. För att få flyga i tjänsten måste resmålet överstiga 50 mil, om inte, så kräver resan ett intyg av närmaste chef.
 • Fr.o.m. 1 januari 2013 ska alla som arbetar på EBM ha genomgått en försöksdjursutbildning. Mia Ericson ska utreda hur detta ska gå till rent praktiskt t ex kanske via en webb-baserad kurs. Detta gäller ej de som redan har verksamhet och arbetar på EBM.
 • Institutionens personalhandläggare på kansliet har bytts ut och heter numer Katarina Högström och Kristin Martinsson. Personaladministration på vår sektion sköts även fortsatt av Annalena Carlred.
 • I år infaller Nationaldagen på en lördag. Det innebär att måndagen 8 juni blir en arbetsfri dag.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett helt rökfritt sjukhus sedan 1 mars 2014.
 • Håkan Billig tar plats i VR:s råd för forskningens infrastrukturer.
 • Martin Ingvar ny styrelsetopp i Forte.

 

Disputationer

För erhållande av medicine doktorsexamen kommer Jakob Näslund, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin att offentligt försvara sin avhandling On the Anxiogenic Influence of Serotonin i hörsal Ivan Östholm, Medicinaregatan 13, Göteborg, fredag den 12 juni 2015 kl 13:00. Fakultetsopponent är Professor Rainer Landgraf Max Plank Institute for Psychiatry, Munich, Germany.

 

Övrig information

Följande studenter har gjort sina examensarbeten på farmakologen under hösten:

 • Suzan Daniel, Nor Sabih Jaber och Yusor Hadi Fakhri, handledare Daniel Giglio.
 • Noor Khalil, handledare Thomas Carlsson.
 • Johan Börjesson och Hanna Karlsson, handledare Michael Winder.
 • Johanna Stenqvist, handledare Patrik Aronsson.
 • Rana Jredi, handledare Martin Johnsson.
 • Fredrik Stenfors och Anna Vestman, handledare Elias Eriksson.
 • Rebecka Bertilsson, handledare Petra Suchankova.
 • Minja Mandrapa och Jesper Vestlund, handledare Elisabet Jerlhag Holm.
 • Luma Kamil Mahmoud, Nur Alwan och Juan Lantero Rodriguez handledare Gunnar Tobin

 

Polygenetiska mutationer i schizofreni. Man har hittills inte kunnat påvisa några enkla genetiska förändringar som skulle kunna förklara sjukdomen schizofreni och nya studier visar nu att den genetiska bakgrunden till sjukdomen troligen involverar tusentals gener spridda över ett stort antal genetiska grupper.

Efter diskussion om affiliering av publikationer i Hälso-SAM vill dekanus påminna om att Sahlgrenska akademin har beslutat att på alla manuskript där personer anställda vid eller knutna till Sahlgrenska akademin medverkar ska anges enhet (department), institution (institute) samt ”Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. För projekt med finansiering från ALF-medel ska Sahlgrenska universitetssjukhuset anges under acknowledgement.

Den revolutionerande magsårsmedicinen Losec fyller 25 år. Professor Lars Fändriks ger oss berättelsen om hur forskare vid den dåvarande medicinska fakulteten bidrog till en av världens största läkemedelssuccéer, en historia som börjar redan på 1950-talet.

Sahlgrenska akademin föreslår att det i framtiden byggs en ny modern forskningsbyggnad för translationell och experimentell forskning på Medicinareberget.

Är man intresserad av Ekonomi- och inköpsnytt kan man läsa dem på ekonomienheternas hemsida.

GU tillhandahåller ett flertal kurser, utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter för dig som känner att du behöver vidareutveckla dig. Ta del av dem här.

It-systemen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge utsatts för stark läkarkritik. Nu får kritiken stöd av en av landets högst uppsatta vård-it-chefer – Göran Ejbyfeldt, it-direktör för Västra Götalandsregionen, som ger stora delar av vårdens it-system kritiken “bedrövligt undermåliga”.

Förslag om läkarutbildning klart. Läkarutbildningen förlängs med en termin samtidigt som kravet på AT-tjänstgöring slopas. Det är huvudbudskapet i utredaren Stefan Lindgrens förslag till regeringen.

Kalitet, klinisk relevans och nytta är honnörsord i ett förslag till nytt ALF-avtal som presenterades vid ett seminarium som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet i mitten av september.

Göteborgs universitet fick strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa 2012. Det är en klar förbättring jämfört med året innan, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen.

Blanketten Anhållan om förvaltning finns inte längre utan heter nu Beslut om mottagande av gåvomedel.

Vid valet av ledamöter till institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi valdes Agneta Holmäng till prefekt med 80% av ja-rösterna. Till proprefekt valdes Hans Nissbrandt med 93% av ja-rösterna. Övriga ledamöter valdes enligt beredningsgruppens förslag: Ann-Charlotte Bengtsson, Maria Björkevik, Michael Elam, Jenny Nyström, Ann-Christine Reinhold, Ingmar Skoog och Katharina Stibrandt Sunnerhagen med 89% bifall till hela förslaget. Av 197 röstberättigade röstade 85.

Future Faculty tillsammans med Chalmers styrkeområde Life Science Area of Advance planerar ett nätverk för juniora forskare inom Life Science. Målsättningen är att skapa samarbeten mellan yngre forskare på Chalmers, GU, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset som är aktiva inom Life science. Mer detaljerad information kan du få genom Sandra Olsson vid Future Faculty.

Den 2 maj 2011 fattade rektor beslut om förslaget till en ny administrativ organisation vid Göteborgs universitet. Rektorsbeslutet samt dess underlag finner du här.

Vet du vad VISION 2020 är för någonting? Här kan du ladda ner och läsa.

Upphandling och ramavtal. För er som undrar hur det här med upphandling och ramavtal fungerar finns information att hämta via länken: www.ea.adm.gu.se/Inkopsnytt

Sommar!

Till sidans topp