Till startsida
Webbkarta

Aktuellt

Nyheter i korthet

 • Tjänsten i farmaci har tillslut tilldelats Susanna Wallerstedt. Susanna kommer närmast från en tjänst som överläkare och docent i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset men väljer nu att i kombination med sin tidigare överläkartjänst också förstärka sektionens styrka i farmaci i sin framtida gärning.
 • Jörgen Engel är sedan 2012-04-01 anställd 10% som senior professor.
 • Elias Eriksson och Michael (Mike) Winder är numera sektionschef respektive biträdande sektionschef vid  farmakologen.
 • Agneta Ekman har efterträtt Eric Hanse som ordförande i programkommittén för medicin. En viktig uppgift då läkarutbildningen nu har fler studieplatser samt eventuellt kommer att förlängas till 6 år.
 • Filip Bergquist, specialistläkare i neurologi, Neurosjukvården, Sahlgrenska sjukhuset, har antagits till docent i experimentell neurologi vid Sahlgrenska akademin.
 • Maria Björkevik är åter föräldraledig och väntas tillbaka i november. Vikarie för Maria under hennes frånvaro är Barbara Casari (apotekarprogrammet@sahlgrenska.gu.se). Barbara återfinns normalt i Marias tjänsterum.
 • Gun Andersson har gått i pension. Gun har varit en stor tillgång som forskningslaborant, och har jobbat på farmakologen längre än de flesta. Gun tackas varmt från hela sektionen!
 • Den nya visionen för medicinareberget som initialt arbetades fram med hög hastighet verkar just nu har saktat av för eftertanke. Många frågor återstår, men arbetsgrupper ska bildas för att arbeta med frågorna.
 • Det är viktigt att följa GU:s resepolicy. För att få flyga i tjänsten måste resmålet överstiga 50 mil, om inte, så kräver resan ett intyg av närmaste chef.
 • Fr.o.m. 1 januari 2013 ska alla som arbetar på EBM ha genomgått en försöksdjursutbildning. Mia Ericson ska utreda hur detta ska gå till rent praktiskt t ex kanske via en webb-baserad kurs. Detta gäller ej de som redan har verksamhet och arbetar på EBM.
 • Institutionens personalhandläggare på kansliet har bytts ut och heter numer Katarina Högström och Kristin Martinsson. Personaladministration på vår sektion sköts även fortsatt av Annalena Carlred.
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset är numera ett helt rökfritt sjukhus.
 • Håkan Billig tar plats i VR:s råd för forskningens infrastrukturer.
 • Vi kommer att få ett nytt administrativt verktyg som skall ersätt Palasso. Det heter Primula och kommer att börja implementeras 2016.

 

Övrig information

Michael ”Mike” Winder på sektionen för farmakologi får i år Sahlgrenska akademins studenters pedagogiska pris Pedalen.

Efter diskussion om affiliering av publikationer i Hälso-SAM vill dekanus påminna om att Sahlgrenska akademin har beslutat att på alla manuskript där personer anställda vid, eller knutna till Sahlgrenska akademin, medverkar ska anges enhet (department), institution (institute) samt ”Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. För projekt med finansiering från ALF-medel ska Sahlgrenska universitetssjukhuset anges under acknowledgement.

Det är nu dags för nya RALS-avtal för SACO och oorganiserade. Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 1/10 och beräknas bli klart i början på 2016. OFR och SEKO går in på sitt tredje år i deras 3-åriga avtal. Doktorandstegar förhandlas i vanlig ordning centralt på GU.

Är man intresserad av Ekonomi- och inköpsnytt kan man läsa dem på ekonomienheternas hemsida.

GU tillhandahåller ett flertal kurser, utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter för dig som känner att du behöver vidareutveckla dig. Ta del av dem här.

It-systemen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge utsatts för stark läkarkritik. Nu får kritiken stöd av en av landets högst uppsatta vård-it-chefer – Göran Ejbyfeldt, it-direktör för Västra Götalandsregionen, som ger stora delar av vårdens it-system kritiken “bedrövligt undermåliga”.

Förslag om läkarutbildning klart. Läkarutbildningen förlängs med en termin samtidigt som kravet på AT-tjänstgöring slopas. Det är huvudbudskapet i utredaren Stefan Lindgrens förslag till regeringen.

Kalitet, klinisk relevans och nytta är honnörsord i ett förslag till nytt ALF-avtal som presenterades vid ett seminarium som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet i mitten av september.

Göteborgs universitet fick strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa 2012. Det är en klar förbättring jämfört med året innan, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen.

Blanketten Anhållan om förvaltning finns inte längre utan heter nu Beslut om mottagande av gåvomedel.

Vid valet av ledamöter till institutionsrådet vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi valdes Agneta Holmäng till prefekt med 80% av ja-rösterna. Till proprefekt valdes Hans Nissbrandt med 93% av ja-rösterna. Övriga ledamöter valdes enligt beredningsgruppens förslag: Ann-Charlotte Bengtsson, Maria Björkevik, Michael Elam, Jenny Nyström, Ann-Christine Reinhold, Ingmar Skoog och Katharina Stibrandt Sunnerhagen med 89% bifall till hela förslaget. Av 197 röstberättigade röstade 85.

Future Faculty tillsammans med Chalmers styrkeområde Life Science Area of Advance planerar ett nätverk för juniora forskare inom Life Science. Målsättningen är att skapa samarbeten mellan yngre forskare på Chalmers, GU, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset som är aktiva inom Life science. Mer detaljerad information kan du få genom Sandra Olsson vid Future Faculty.

Den 2 maj 2011 fattade rektor beslut om förslaget till en ny administrativ organisation vid Göteborgs universitet. Rektorsbeslutet samt dess underlag finner du här.

Vet du vad VISION 2020 är för någonting? Här kan du ladda ner och läsa.

Upphandling och ramavtal. För er som undrar hur det här med upphandling och ramavtal fungerar finns information att hämta via länken: www.ea.adm.gu.se/Inkopsnytt

Mellan hägg och syren

Bild på blommande syren

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?