Till startsida
Webbkarta

Sektioner vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi


Institutionen är indelad i fem sektioner där utgångspunkten för indelningen är geografisk närhet och möjlighet att få en ”huskroppsidentitet”. Varje sektion leds av en sektionschef med ansvar för budget, personal-, arbetsmiljö-, miljö- samt likabehandlingsfrågor enligt institutionens delegationsordning. Sektionscheferna har rätt att delegera till biträdande sektionschef samt även vissa ärende till arbetsledarnivån exempelvis forskargruppsledare eller programansvarig.

Kontaktinformation

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Box 430, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 11

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)