Till startsida
Webbkarta

Kursdatum HT-12

Block 3

 • RCT-studier, kvalitativa forskningsmetoder
 • Plats: Lund
 • Datum: 10-12/9 samt 19-20/9
 • Mer information

Seminarium 1

 • Psykosociala aspekter på psykisk ohälsa
 • Plats: Lund
 • Datum: 11/10 2012
 • Mer information

Block 4

 • Hälsoekonomi, teori och metoder för hälsoekonomiska utvärderingar
 • Neuropsykologisk, neurofysiologisk och neuroradiologisk metodik för studier av mänskliga hjärnfunktioner
 • Plats: Lund
 • Datum: 5-7/11 samt 15-16/11
 • Mer information

Seminarium 2

 • Affektiva sjukdomstillstånd och suicidalitet
 • Plats: Lund
 • Datum: 6/12 2012
 • Mer information