Till startsida
Webbkarta

Kursdatum HT-10

Block 1

 • Psykiatrins historia, vetenskapsteori och teoretiska grunder för nosologi
 • Psykiatriska mätmetoder och tillämpad statistik
 • Hur man skriver bra ansökningar om forskningsanslag och till forskningsetiknämnder (human- och djurförsök)
 • Plats: Göteborg
 • Datum: 20-22/9 samt 30/9 – 1/10 2010

Block 2

 • Psykiatrisk epidemiologi och registerstudier
 • Plats: Göteborg
 • Datum: 11-15/10 2010
  (start måndag 11/10 kl 10.00, slut fredag 15/10 kl 16.30)

Seminarium 1

 • Affektiva sjukdomar och Suicidalitet
 • Plats: Lund
 • Datum: 3/11 2010
 • Mer information

Seminarium 2

 • Psykosociala aspekter inom psykiatrisk forskning
 • Plats: Lund
 • Datum: 10/12 2010
 • Mer information