Till startsida
Webbkarta

Forskarutbildning vid institutionen

 

Vid institutionen finns möjlighet till forskarutbildning inom följande ämnen:

◾medicinsk vetenskap
◾vårdvetenskap
◾medicinsk basvetenskap
◾farmaceutisk vetenskap
 

Regler och rutiner för dig som är eller vill bli doktorand på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet finns på Sahlgrenska akademins webbplats i Doktorandportalen.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi arbetar utifrån institutionens handläggningsrutiner. Våra rutiner finns beskrivna på denna webbplats.

Bild av man och mikroskop

Kontaktinformation

Studierektor
Mia Ericson
Tfn: 031-786 3978
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi
Box 410
405 30 Göteborg

Biträdande studierektor
Katharina Stibrant Sunnerhagen
Tfn: 031-342 2803

Administration
Inger Almgren
Tfn: 031-342 47 74

Institutionens representanter

Institutionens representant i forskarutbildningskommittén (FUK) är Anna Söderpalm Gordh, ersättare är Mia Ericson

Representant i rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) är Jenny Nyström, ersättare är Mia Ericsson

Representant i rådet för forskningsfrågor (FOR) är Ingela Hammar, ersättare är Ingmar Skoog